กิจกรรม : ประชาคม การต่อใบอนุญาติดูดทรายในแม่น้ำสายบุรี ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.ศรีสกุล
รายละเอียด :
    

เมื่อวันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลบาลอจัดเวทีประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง การขออนุญาตดูดทรายในแม่น้ำสายบุรี

โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นด้วยกับการอนุญาตให้มีการดูดทรายดังกล่าว พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ แก่ผู้ประกอบการที่ยื่นขออนุญาตให้มีมาตรการป้องกันผลกระทบต่าง ๆ เช่น มาตรการป้องกันเศษทรายร่วงหล่นตามท้องถนนสำหรับรถบรรทุกทราย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ และการกันพื้นที่บริเวณโดยรอบที่อาจเป็นอันตรายหรือมีน้ำลึก เป็นต้น ซึ่งตัวแทนของผู้ประกอบการได้รับฟังและตอบรับที่จะปฏิบัติตามข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ตามเสนอ

ทั้งนี้ หากมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เทศบาลตำบลตำลอ ก็สามารถส่งเรื่องเข้ามาได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบาลอต่อไป

 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565    อ่าน 31 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**