กิจกรรม : กิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” ประจำปี พ.ศ. 2564 (ปีงบประมาณ 2565)รายละเอียด :
    

          เทศบาลตำบลบาลอ จัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ มัสยิดกลางตำบลบาลอ หมู่ที่ ๓ ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยมีผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล​ พนักงานเทศบาล ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการมีจิตอาสา

          ในการนี้ นายอับดุลซูกูร ซายากะ นายกเทศมนตรีตำบลบาลอ ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่เยาวชนจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตอาสา เป็นกำลังในการสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมต่อไป 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 ธันวาคม 2564    อ่าน 16 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**