กิจกรรม : เทศบาลตำบลบาลอรับการตรวจนิเทศการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จาก สถอ.รามัน

รายละเอียด :
    
          เทศบาลตำบลบาลอรับการตรวจนิเทศการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จาก  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอรามัน
          เมื่อ วันศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา  นายอับดุลซูกูร ซายากะ นายกเทศมนตรีตำบลบาลอ พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีฯ และเลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ได้ให้การต้อนรับ นางเพ็ญศรี รามสินธุ์ ท้องถิ่นอำเภอรามัน ในการตรวจนิเทศการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบาลอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
          ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบาลอเป็นไปอย่างถูกต้อง มีการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีพนักงานเทศบาลฯ พนักงานจ้างฯ และลูกจ้างของเทศบาลตำบลบาลอเข้าร่วมรับฟังการนิเทศฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2565    อ่าน 13 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**