กิจกรรม : ส่งเสริมต้นแบบในการแต่งกายเพื่อแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์และมารยาทที่ดีงามของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
รายละเอียด :
    
          เทศมนตรีตำบลบาลอ หน่วยงานศาสนาในพื้นที่ (คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดต่าง ๆ) และกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ร่วมส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของพื้นที่ ตามวิถีครรลองความเป็นอิสลามที่ผสมผสานความเป็นมลายู ผ่านการเป็นต้นแบบในการแต่งกายที่เรียบร้อย และสง่างาม เพื่อแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์และมารยาทที่ดีงามของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2565    อ่าน 23 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**