กิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล : นายกเทศมนตรีตำบลบาลอร่วมส่งกำลังใจให้ผู้กักตัวรายละเอียด :
    

          เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 นายอับดุลซูกูร ซายากะ นายกเทศมนตรีตำบลบาลอ ได้ร่วมลงพื้นที่พร้อมส่งแรงใจให้กับผู้ที่ผ่านการกักตัว ณ ศูนย์ LQ ตำบลบาลอ (ณ วิทยาลัยการอาชีพรามัน) ครบตามกำหนดเวลา โดยส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่รักษาวินัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เข้ารับการกักตัวตามระบบ เพื่อควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 มิให้ระบาดในวงกว้าง 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2564    อ่าน 67 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**