ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แต่งตั้งเจ้าพนักงานสำรวจ เจ้าพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
  รายละเอียด :

 คำสั่ง  เรื่องเเต่งตั้งเจ้าพนักงานสำรวจ เจ้าพนักงานประเมินเเละเจ้าพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 464 คน