ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564)
  รายละเอียด :

ประกาศเทศบาลตำบลบาลอ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 39 คน