ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : สาระความรู้ เรื่อง ภาษีป้าย
  รายละเอียด :

 เทศบาลตำบลบาลอ ขอนำเสนอสาระความรู้ เรื่อง ภาษีป้าย

🟡 ตอนที่ 1 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติภาษีป้าย : คลิก ⏩️ https://youtu.be/5bGMqMEWTjA
🟡 ตอนที่ 2 อัตราภาษีป้าย : คลิก ⏩️ https://youtu.be/WgK8MPLyjK4
🟡 ตอนที่ 3 กฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับภาษีป้าย : คลิก ⏩️ https://youtu.be/sa5AF-HwCzA
🟡 ตอนที่ 4 ตัวอย่างประเด็นปัญหาการจัดเก็บภาษีป้าย : คลิก ⏩️ https://youtu.be/ktTDSrmz5mA
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 36 คน