การเสริมสร้างวัฒนองค์กร
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบาลอ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564
  รายละเอียด :

           ประกาศเทศบาลตำบลบาลอ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564

          นายกเทศมนตรีตำบลบาลอ ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของเทศบาลตำบลบาลอ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลบาลอทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 17 คน