ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการ
เรื่อง : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  รายละเอียด :

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 17 คน