ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการ
เรื่อง : รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
  รายละเอียด :
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
ของเทศบาลตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 13 คน