การดำเนินงานด้าน ปปช.
เรื่อง : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  รายละเอียด :

 คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โดย งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 17 คน