การดำเนินงานด้าน ปปช.
เรื่อง : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 ระหว่าง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)
  รายละเอียด :

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 ระหว่าง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 14 คน