การดำเนินงานด้าน ปปช.
เรื่อง : แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ขยายเพิ่มเติมถึง พ.ศ. ๒๕๖๕
  รายละเอียด :

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ขยายเพิ่มเติมถึง พ.ศ. ๒๕๖๕
(ตามประกาศเทศบาลตำบลบาลอ เรื่อง ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลบาลอ)
ของ เทศบาลตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 15 คน