งานบริหารงานบุคคล
เรื่อง : นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของ เทศบาลตำบลบาลอ
  รายละเอียด :

 นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของ เทศบาลตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 22 คน