งานบริหารงานบุคคล
เรื่อง : รายงานการดำเนินงาน นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564
  รายละเอียด :
รายงานการดำเนินงาน นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปีงบประมาณ 2564
เทศบาลตำบลบาลอ อำเภอรามัน   จังหวัดยะลา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 19 คน