แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
เรื่อง : รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)
  รายละเอียด :

รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 10 คน