ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ การแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
  รายละเอียด : ประกาศ อบต.บาลอ เรื่องการแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 กันยายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 611 คน