ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบาลอ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบาลอ
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศบาลตำบลบาลอ  เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบาลอ แบบ ผ.ถ.1   และเรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบาลอ แบบ ส.ถ.1 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 688 คน