ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศทต.บาลอ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2558
  รายละเอียด :

ประกาศเทศบาลตำบลบาลอ  เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2558  รับลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 - 30  พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ เทศบาลตำบลบาลอ และตามกำหนดการออกหน่วยเคลื่อนที่ รายละเอียดตามแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 622 คน