ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศทต.บาลอ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2558
  รายละเอียด :

ประกาศเทศบาลตำบลบาลอ  เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเบี้ยความพิการ  ประจำปีงบประมาณ 2558 รับลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ เทศบาลตำบลบาลอ และตามกำหนดการออกหน่วยเคลื่อนที่ รายละเอียดตามแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 725 คน