ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบาลอ
  รายละเอียด :

เทศบาลตำบลบาลอ ได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบาลอ  โดยกำหนดวันสมัครรับเลือกตั้ง วันที่ 28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2556  ณ เทศบาลตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา  เวลา 08.30 น. - 16.30 น. หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 073-254188

 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 683 คน