ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
  รายละเอียด :

 ผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบาลอ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 579 คน