ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบาลอ
  รายละเอียด :

 คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบาลอ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 มกราคม. 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 575 คน