ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาทต.บาลอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2557
  รายละเอียด :

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบาลอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 6 มกราคม 2557 รายละเอียดตามแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 มกราคม. 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 521 คน