ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาทต.บาลอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2557
  รายละเอียด :

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบาลอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2557  ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 497 คน