ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
423
31 ต.ค. 2555
142 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
355
31 ต.ค. 2555
143 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
352
31 ต.ค. 2555
144 รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
337
29 ต.ค. 2555
145 รับลงทะเบียนผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
332
29 ต.ค. 2555
146 ประกาศ วัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
362
24 ต.ค. 2555
147 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
357
24 ต.ค. 2555
148 รายงานการประชุมสภาอบต.บาลอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
294
16 ต.ค. 2555
149 ประกาศสภาอบต.บาลอ เรียกประชุมสภาอบต.บาลอ สมัยวิสามัญ สม้ยที่ 3 ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
308
11 ต.ค. 2555
150 เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.บาลอ ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2555
329
11 ต.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29