ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
592
24 มิ.ย. 2556
142 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
615
20 มิ.ย. 2556
143 วัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
609
20 มิ.ย. 2556
144 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
664
03 มิ.ย. 2556
145 เชิญร่วมประชุมเวทีประชาคม การจัดทำแผนชุมชน ปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
651
15 พ.ค. 2556
146 รายงานการประชุมสภาอบต.บาลอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
509
03 พ.ค. 2556
147 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
567
29 เม.ย. 2556
148 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
543
29 เม.ย. 2556
149 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2556-2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
594
14 ก.พ. 2556
150 รายงานการประชุมสภาอบต.บาลอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
563
14 ก.พ. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31