ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.บาลอ ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556
795
08 ก.พ. 2556
152 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
846
25 ม.ค. 2556
153 ประกาศมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
582
28 ธ.ค. 2555
154 ประกาศการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
577
28 ธ.ค. 2555
155 คำสั่งมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
552
22 ธ.ค. 2555
156 รายงานงบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
666
07 ธ.ค. 2555
157 รายงานการประชุมสภาอบต.บาลอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
649
09 พ.ย. 2555
158 ประกาศสภาอบต.บาลอ เรียกประชุมสภาอบต.บาลอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
642
09 พ.ย. 2555
159 เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.บาลอ ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555
619
09 พ.ย. 2555
160 ประกาศสภาอบต.บาลอ เรียกประชุมสภาอบต.บาลอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
603
06 พ.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31