ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 รายงานการประชุมสภาอบต.บาลอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
02 ส.ค. 2556
162 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอปท. ดาวน์โหลดเอกสาร
202
18 ก.ค. 2556
163 รายงานการประชุมสภาอบต.บาลอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 2/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
03 ก.ค. 2556
164 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
28 มิ.ย. 2556
165 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
228
24 มิ.ย. 2556
166 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
141
24 มิ.ย. 2556
167 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
160
20 มิ.ย. 2556
168 วัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
155
20 มิ.ย. 2556
169 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
209
03 มิ.ย. 2556
170 เชิญร่วมประชุมเวทีประชาคม การจัดทำแผนชุมชน ปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
201
15 พ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33