ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.บาลอ ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2555
632
06 พ.ย. 2555
162 ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
729
31 ต.ค. 2555
163 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
659
31 ต.ค. 2555
164 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
656
31 ต.ค. 2555
165 รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
649
29 ต.ค. 2555
166 รับลงทะเบียนผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
644
29 ต.ค. 2555
167 ประกาศ วัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
674
24 ต.ค. 2555
168 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
666
24 ต.ค. 2555
169 รายงานการประชุมสภาอบต.บาลอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
605
16 ต.ค. 2555
170 ประกาศสภาอบต.บาลอ เรียกประชุมสภาอบต.บาลอ สมัยวิสามัญ สม้ยที่ 3 ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
612
11 ต.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31