ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 รายงานการประชุมสภาอบต.บาลอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
03 พ.ค. 2556
172 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
29 เม.ย. 2556
173 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
29 เม.ย. 2556
174 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2556-2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
14 ก.พ. 2556
175 รายงานการประชุมสภาอบต.บาลอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
14 ก.พ. 2556
176 เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.บาลอ ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556
332
08 ก.พ. 2556
177 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
384
25 ม.ค. 2556
178 ประกาศมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
122
28 ธ.ค. 2555
179 ประกาศการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
122
28 ธ.ค. 2555
180 คำสั่งมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
101
22 ธ.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33