ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 รายงานการประชุมสภาอบต.บาลอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
378
14 ก.พ. 2555
182 การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2555-2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
409
14 ก.พ. 2555
183 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
691
13 ก.พ. 2555
184 ประกาศสภาอบต.บาลอ เรียกประชุมสภาอบต.บาลอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
380
09 ก.พ. 2555
185 เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.บาลอ ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2555
385
09 ก.พ. 2555
186 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
523
20 ม.ค. 2555
187 มอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
399
05 ม.ค. 2555
188 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน การให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
396
30 ธ.ค. 2554
189 ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
628
26 ธ.ค. 2554
190 ประกาศการยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
362
23 ธ.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29