ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 รายงานงบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
216
07 ธ.ค. 2555
182 รายงานการประชุมสภาอบต.บาลอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
196
09 พ.ย. 2555
183 ประกาศสภาอบต.บาลอ เรียกประชุมสภาอบต.บาลอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
188
09 พ.ย. 2555
184 เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.บาลอ ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555
164
09 พ.ย. 2555
185 ประกาศสภาอบต.บาลอ เรียกประชุมสภาอบต.บาลอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
06 พ.ย. 2555
186 เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.บาลอ ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2555
175
06 พ.ย. 2555
187 ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
272
31 ต.ค. 2555
188 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
209
31 ต.ค. 2555
189 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
206
31 ต.ค. 2555
190 รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
189
29 ต.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33