ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
19 ก.ค. 2562
12 กิจกรรมที่ทำให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
35
16 พ.ค. 2562
13 ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
01 พ.ค. 2562
14 แจ้งเลื่อนวันสอบสัมภาษณ์และประกาศรายชื่อผู้มิสิทธื์สอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
29 เม.ย. 2562
15 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2562(ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
94
05 เม.ย. 2562
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
39
28 มี.ค. 2562
17 ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบและกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
22 มี.ค. 2562
18 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
20 มี.ค. 2562
19 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
01 มี.ค. 2562
20 การบังคับใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2563) ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
25 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33