ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าธงฟ้า สินค้าฮาลาล ต้านภัยโควิด ครั้งที่ 1 19-21 พ.ค 63 ครั้งที่ 2 27-29 พ.ค 63 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
18 พ.ค. 2563
12 เเบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
139
28 เม.ย. 2563
13 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
139
28 เม.ย. 2563
14 ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
161
07 ก.พ. 2563
15 รายชื่อผู้สูงภาวะพึ่งพิง ในตำบลบาลอ ดาวน์โหลดเอกสาร
220
30 ม.ค. 2563
16 ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร กกต ท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
195
27 ม.ค. 2563
17 ประกาศ การยื่นแบบการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561-2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
11 พ.ย. 2562
18 กิจกรรมที่ทำให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
180
16 พ.ค. 2562
19 ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
185
01 พ.ค. 2562
20 แจ้งเลื่อนวันสอบสัมภาษณ์และประกาศรายชื่อผู้มิสิทธื์สอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
174
29 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29