ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.บาลอ หมู่ที่ 7(แทนตำแหน่งที่ว่าง)
865
20 ก.พ. 2555
202 รายงานการประชุมสภาอบต.บาลอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
622
14 ก.พ. 2555
203 การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2555-2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
652
14 ก.พ. 2555
204 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
936
13 ก.พ. 2555
205 ประกาศสภาอบต.บาลอ เรียกประชุมสภาอบต.บาลอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
622
09 ก.พ. 2555
206 เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.บาลอ ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2555
628
09 ก.พ. 2555
207 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
764
20 ม.ค. 2555
208 มอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
644
05 ม.ค. 2555
209 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน การให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
639
30 ธ.ค. 2554
210 ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
870
26 ธ.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31