ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศสภาอบต.บาลอ เรียกประชุมสภาอบต.บาลอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
01 ส.ค. 2555
212 ประกาศสภาอบต.บาลอ เรียกประชุมสภาอบต.บาลอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
173
01 ส.ค. 2555
213 เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.บาลอ ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2555
186
01 ส.ค. 2555
214 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) ดาวน์โหลดเอกสาร
150
25 มิ.ย. 2555
215 รายงานการประชุมสภาอบต.บาลอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
22 มิ.ย. 2555
216 ประกาศ มอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
199
21 มิ.ย. 2555
217 ประกาศสภาอบต.บาลอ เรียกประชุมสภาอบต.บาลอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
158
18 มิ.ย. 2555
218 ประกาศสภาอบต.บาลอ เรียกประชุมสภาอบต.บาลอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
172
18 มิ.ย. 2555
219 เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.บาลอ ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2555
153
18 มิ.ย. 2555
220 ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ช่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
151
15 พ.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33