ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
487
18 ธ.ค. 2552
262 รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามนโยบายรัฐบาลเร่งด่วน
521
09 ธ.ค. 2552
263 เชิญชวนคนพิการมาขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการตามนโยบายของรัฐบาล
558
03 ธ.ค. 2552
264 มอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
467
01 ธ.ค. 2552
265 การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
498
30 พ.ย. 2552
266 การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
471
20 พ.ย. 2552
267 ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะองคมนตรี (พลเรือเอกชุมพล ปัจจุสานนท์)
648
13 พ.ย. 2552
268 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม/รณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชน
509
02 พ.ย. 2552
269 รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2552
515
06 ต.ค. 2552
270 รายงานการประชุมสภาครั้งแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
565
06 ต.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29