ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2562(ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
241
05 เม.ย. 2562
22 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
189
28 มี.ค. 2562
23 ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบและกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
22 มี.ค. 2562
24 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
204
01 มี.ค. 2562
25 การบังคับใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2563) ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
177
25 ก.พ. 2562
26 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปรับปรุงครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
154
25 ก.พ. 2562
27 ประกาศ การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพี่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 - 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
235
11 พ.ย. 2561
28 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
175
01 ก.ย. 2561
29 ประกาศรณรงค์. การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
186
18 มิ.ย. 2561
30 ประชาสัมพันธ์ ยกเลิกการใช้ Cap Seal ดาวน์โหลดเอกสาร
185
25 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29