ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 รายงานการประชุมสภาครั้งแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
807
06 ต.ค. 2552
292 รับแสดงความจำนงขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รายใหม่)
803
28 ส.ค. 2552
293 ประกาศเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกอบต.และสมาชิกสภาอบต.
1367
19 ส.ค. 2552
294 ข้อบัญญัติสถานีสูบน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
864
13 ส.ค. 2552
295 เชิญเข้าร่วมโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2552
780
13 ส.ค. 2552
296 เชิญชวนประชาชนตำบลบาลอออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกอบต. และสมาชิกสภาอบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
886
10 ส.ค. 2552
297 กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ ดาวน์โหลดเอกสาร
861
04 ส.ค. 2552
298 เชิญชมการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนประจำปีงบประมาณ 2552
904
13 ก.ค. 2552
299 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) ดาวน์โหลดเอกสาร
850
26 มิ.ย. 2552
300 งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
835
04 พ.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31