ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ราคาประเมินคุณทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
473
15 มิ.ย. 2563
32 ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าธงฟ้า สินค้าฮาลาล ต้านภัยโควิด ครั้งที่ 1 19-21 พ.ค 63 ครั้งที่ 2 27-29 พ.ค 63 ดาวน์โหลดเอกสาร
472
18 พ.ค. 2563
33 เเบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
451
28 เม.ย. 2563
34 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
455
28 เม.ย. 2563
35 ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
469
07 ก.พ. 2563
36 รายชื่อผู้สูงภาวะพึ่งพิง ในตำบลบาลอ ดาวน์โหลดเอกสาร
534
30 ม.ค. 2563
37 ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร กกต ท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
516
27 ม.ค. 2563
38 ประกาศ การยื่นแบบการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561-2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
468
11 พ.ย. 2562
39 กิจกรรมที่ทำให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
484
16 พ.ค. 2562
40 ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
506
01 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31