ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 แจ้งเลื่อนวันสอบสัมภาษณ์และประกาศรายชื่อผู้มิสิทธื์สอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
485
29 เม.ย. 2562
42 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2562(ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
549
05 เม.ย. 2562
43 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
494
28 มี.ค. 2562
44 ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบและกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
498
22 มี.ค. 2562
45 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
512
01 มี.ค. 2562
46 การบังคับใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2563) ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
480
25 ก.พ. 2562
47 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปรับปรุงครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
457
25 ก.พ. 2562
48 ประกาศ การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพี่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 - 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
539
11 พ.ย. 2561
49 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
482
01 ก.ย. 2561
50 ประกาศรณรงค์. การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
493
18 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31