แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
154
14 พ.ค. 2564
2 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
154
17 ก.พ. 2564
3 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
155
10 ก.ค. 2563
4 คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
142
01 พ.ย. 2562
5 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2562 รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
146
01 ต.ค. 2562
6 การแสดงเจตจานงสุตจริต เพื่อสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
230
15 ม.ค. 2562
7 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
260
05 ม.ค. 2562
8 คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
251
01 ต.ค. 2561
9 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี (พ.ศ.2561-2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
159
05 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1