การให้การบริการในรูปแบบออนไลน์ ( E-Service )
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 Balor E-Service : บริการงานประปาออนไลน์ ทต.บาลอ ดาวน์โหลดเอกสาร
32
21 เม.ย. 2565
2 แบบคำร้องขอลงทะเบียน - เด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
533
26 ส.ค. 2562
3 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
580
10 ม.ค. 2562
4 แบบฟอร์มลงทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
561
10 ม.ค. 2562
5 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
576
01 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1