ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
29 เม.ย. 2565
2 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
31 มี.ค. 2565
3 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
28 ก.พ. 2565
4 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
31 ม.ค. 2565
5 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
30 ธ.ค. 2564
6 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
30 พ.ย. 2564
7 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
39
25 พ.ย. 2564
8 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
29 ต.ค. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ สายบาลูกาบูกิต หมู่ที่ 7 โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
310
08 ต.ค. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเชื่อมบาลอ - สะแตเซ็ง หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
316
04 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33