ข่าว : " เป็นองค์กรหลักในการบริการสาธารณะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน "

รายละเอียด  : วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลบาลอผู้แจ้งข่าว : เทศบาลตำบลบาลอ ประกาศเมื่อ :